Exercici físic per tenir ossos sans i lluitar contra l’osteoporosi |
9213
post-template-default,single,single-post,postid-9213,single-format-standard,mkd-core-2.0,ajax_fade,page_not_loaded,,burst-ver-3.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
[edgtf_section_title title_text=»¿Osteoporosis» highlighted_text=»i exercici?» icon_pack=»font_awesome» fa_icon=»»]

L’osteoporosi és un dels anomenats mals silenciosos que afecten la nostra societat,
perquè no fa mal ni produeix símptomes. És una malaltia que debilita la capacitat que
té l’os de suportar les pressions a què es veu sotmès en el dia a dia. Per això, en
estadis greus de la malaltia, una fractura a nivell vertebral pot fins i tot arribar a ser
mortal.

Però no cal alarmar-se, com tota malaltia que es detecta a temps, té
tractament. El tractament que més evidència i millors resultats ofereix és l’exercici
físic específic, combinat amb teràpies nutricionals, a més de la prescripció mèdica.

L’exercici físic com a tractament en l’osteoporosi es basa en activar el sistema muscular
que tracciona dels ossos i fa que millorin la seva densitat i qualitat. Però hem d’aplicar
l’exercici físic en una quantitat, una intensitat i una tipologia concreta, tenint en compte
l’estadi de la malaltia i la capacitat funcional de la persona.

Es tracta de programar sessions d’exercici físic depenent de cada persona, ja que no
és el mateix una osteoporosi avançada, que en una osteopènia. La personalització és la
base de l’èxit.

[edgtf_section_title title_text=»Que passa si tinc osteoporosi,» highlighted_text=»i com l’exercici pot millorar en el meu dia a dia?» icon_pack=»font_awesome» fa_icon=»»]

1- Haurem treballar la nostra agilitat, millorar l’equilibri i estabilitat per a evitar les caigudes.

2- Reforçar la nostra musculatura per alliberar la tensió i tracció que pateix el nostre sistema múscul-esquelètic.

3- Estimular el sistema esquelètic per millorar la seva densitat òssia, o paralitzar o alentir la degradació de la seva densitat.

[edgtf_section_title title_text=»Com evitar o disminuïr» highlighted_text=»els efectes de l’osteoporosis?» icon_pack=»font_awesome» fa_icon=»»]

La pregunta és fàcil de respondre, moure el nostre cos i mantenir-se en bona condició física és la millor prevenció, ja que això ens garanteix una massa muscular adequada i menor probabilitat de caigudes.

La por a la caiguda és el símptoma més greu d’aquesta malaltia, fins i tot més que la pròpia caiguda, ja que causa l’aïllament de les persones. «Com no surto no em faig mal»

Per això haurem de realitzar un entrenament a mida que permeti afrontar els reptes diaris i millorar la nostra salut i densitat òssia.

Bnefit Center compta amb professionals llicenciats que preparen programes específics per a cada pacient amb una progressió que aconsegueix millores en aquesta i altres malalties molt relacionades amb l’envelliment.

A més han implementat una metodologia de treball en grups molt reduïts (màxim 3 persones) per reduir el cost de cara al pacient però mantenint la qualitat del servei i l’entrenament personalitzat.

Publicació de l’artícle a la revista Salut 2.0

Jesús Abraira
No Comments

Leave a Comment
[edgtf_section_title title_text=»¿Osteoporosis» highlighted_text=» y ejercicio?» icon_pack=»font_awesome» fa_icon=»»]

La osteoporosis es uno de los llamados males silenciosos que afectan a nuestra sociedad,
porque no duele ni produce síntomas. Es una enfermedad que debilita la capacidad que
tiene el hueso de soportar las presiones a las que se ve sometido en el día a día. Por eso, en
estadios graves de la enfermedad, una fractura a nivel vertebral puede incluso llegar a ser
mortal.

Pero no hay que alarmarse, como toda enfermedad que se detecta a tiempo, tiene
tratamiento. El tratamiento que más evidencia y mejores resultados ofrece es el ejercicio
físico específico, combinado con terapias nutricionales, además de la prescripción médica.

El ejercicio físico como tratamiento en la osteoporosis se basa en activar el sistema muscular
que tracciona de los huesos y hace que mejoren su densidad y calidad. Pero debemos aplicar
el ejercicio físico en una cantidad, una intensidad y una tipología concreta, teniendo en cuenta
el estadio de la enfermedad y la capacidad funcional de la persona.

Se trata de programar sesiones de ejercicio físico dependiendo de cada persona, ya que no
es lo mismo una osteoporosis avanzada, que en una osteopenia. La personalización es la
base del éxito.

[edgtf_section_title title_text=»¿Que pasa si tengo osteoporosis,» highlighted_text=» y como el ejercicio puede mejorar en mi día a día?» icon_pack=»font_awesome» fa_icon=»»]
[edgtf_section_subtitle]

1- Deberemos trabajar nuestra agilidad, mejorar el equilibrio y estabilidad para evitar las caídas.

2- Reforzar nuestra musculatura para liberar la tensión y tracción que sufre nuestro sistema músculo-esquelético.

3- Estimular el sistema esquelético para mejorar su densidad ósea, o paralizar o ralentizar la degradación de su densidad.

[edgtf_section_title title_text=»Como evitar o disminuir» highlighted_text=»los efectos de la osteoporosis?» icon_pack=»font_awesome» fa_icon=»»]

La pregunta es fácil de responder, mover nuestro cuerpo y mantenerse en buena condición física es la mejor prevención, ya que ello nos garantiza una masa muscular adecuada y menor probabilidad de caídas.

El miedo a la caída es el síntoma más grave de esta enfermedad, incluso más que la propia caída, ya que causa el aislamiento de las personas. “como no salgo no me hago daño”

Por eso deberemos realizar un entrenamiento a medida que permita afrontar los retos diarios y mejorar nuestra salud y densidad ósea.

Bnefit Center cuenta con profesionales licenciados que preparan programas específicos para cada paciente con una progresión que consigue mejoras en esta y otras enfermedades muy relacionadas con el envejecimiento.

Además han implementado una metodología de trabajo en grupos muy reducidos (máximo 3 personas) para reducir el coste de cara al paciente pero manteniendo la calidad del servicio y el entrenamiento personalizado.

Publicación del artículo a la revista salud 2.0

Jesús Abraira
No Comments

Leave a Comment